[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Subject Index][Author Index]

Re: More on the new pliosaurIt's strange that it has not been found until now. Diabasodden/Janusfjellet has been known as a vertebrate fossil site for a long time, it's only 15 km from Longyearbyen, the main (and only) town in Spitzbergen and is even visible from Longyearbyen airport. Makes you wonder what may be hidden in the more distant fjords.

Tommy Tyrberg


At 04:08 2006-10-06, Nick Pharris wrote:
Quoting Danvarner@aol.com:

Here's an excellent website  about the new find from the University of Oslo:

http://www.nhm.uio.no/pliosaurus/english/index.html

In case anyone's interested, now that I have my dictionary at hand, I can clear up those passages I wasn't sure about before:


<<Etter forrige ekspedisjon i 2004 var forventningene til funn skyhøye. Dette viste seg å holde stikk og området sør for Diabasodden er nå allerede blant de fire beste stedene i verden for funn av marine øgler. I løpet av 11 heseblesende dager ble det funnet og kartlagt 28 fossile skjeletter av havlevende øgler, i størrelse fra et par meter til opp mot ti meter.>>

'After an earlier expedition in 2004, expectations of discovery were sky-high. This proved to hold true, and the area south of Diabasodden is now already among the four best places in the world for finds of marine reptiles. In the course of eleven breathless days, 28 fossil skeletons of sea-living reptiles were found and mapped, ranging in size from a couple of meters up to ten meters.'


<<27 av skjelettene var som forventet av former forskerne hadde sett lignende til i 2004...Den grove knokkelstrukturen og størrelsen på virvlene pekte mot ønskedrømmen ­ et av de aller største rovdyrene som har levd.>>


'27 of the skeletons were, as expected, of forms to which researchers had seen comparable things in 2004...The coarse structure of the bone and the size of the vertebrae pointed to their wildest dream - one of the very largest predators that has ever lived.'

Thanks to HP Marjanovic on the translation of "grov" 'coarse'. It's also cognate to English "gruff", BTW.

--
Nick Pharris
Department of Linguistics
University of Michigan

"Creativity is the sudden cessation of stupidity."
    --Edwin H. Land