[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Subject Index][Author Index]

Re: the composer as paleontologistHenk Badings was a pioneer of electronic music in the Netherlands. One geological paper of his is:

Badings, H.H., 1936. Het Palaeogeen in den Indischen Archipel. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch en Mijnbouwkundig Genootschap (voor Nederland en Koloniën), Mijnbouwkundige Serie, (XI-3) pp. 233-299.

---------------------------

Cornelis J. Hazevoet, Ph.D
Honorary Research Associate
Instituto de Investigação Científica Tropical
Unidade de Zoologia
Rua da Junqueira 14
1300-343 Lisboa
Portugal

cjhazevoet@gmail.com